Dag van de leraar uitkering mbo


13.03.2019 Auteur: Zübeyde

Wil je actief meepraten? De laagste salarisschalen voor ondersteuners worden verkort en flexibele arbeidskrachten krijgen meer zekerheid.

Profiteer van alle voordelen! Looptijd De nieuwe cao voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober als de sectorraad ermee instemt. Naast het basisbudget van 50 klokuren deeltijders naar rato heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op een aanvullend verlofbudget van uur deeltijders naar rato per jaar. Wat is je salaris in het onderwijs? Verdien je waar je recht op hebt? Hier zal CNV Onderwijs een workshop verzorgen:

Leden bezoeken de scholen. Wanneer deze actie een groot succes blijkt te zijn, zullen zij volgend jaar nog veel meer kalenders in de scholen uitdelen. De cao loopt tot 1 maart Leden van CNV Onderwijs zullen hierbij verschillende workshops organiseren. Alle afspraken zijn vastgelegd in de cao.

De sectorraad Voortgezet Onderwijs komt dit jaar met iets unieks voor de Dag van de Leraar. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt. Al het onderwijspersoneel krijgt in oktober dit jaar een eenmalige uitkering van 1 procent.

Mbo tevreden over keuze minister voor zorgvuldige invoering rekenen

De sectorraad Voortgezet Onderwijs komt dit jaar met iets unieks voor de Dag van de Leraar. Downloads Cao-krant voortgezet onderwijs Cao voortgezet onderwijs Meest gestelde vragen Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte? Onderwijsdag Almere , de onderwijsstad van het jaar. De waarde van het basisbudget kan worden besteed aan de bijdrage in de kosten van kinderopvang of verhoging van pensioenaanspraken.

  • Wat is je salaris in het onderwijs?
  • Wat is je salaris in het onderwijs?

Onze onderhandelaars AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ben Hoogenboom foto en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao. Hier zal CNV Onderwijs een workshop verzorgen: De cao loopt tot 1 maart Wil je meer informatie over cookies.

Profiteer van alle voordelen.

Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Haal het beste uit jezelf! Dag van de leraar. De cao-onderhandelaars van de bonden en de werkgeversorganisatie kwamen op 14 juni tot  een onderhandelaarsakkoord.

De nieuwe cao voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober als de sectorraad ermee instemt. De maximale lestaak van leerkrachten gaat van klokuren per jaar in naar klokuren. Het salaris gaat 4,5 procent omhoog, dag van de leraar uitkering mbo, docenten staan n lesuur per week minder voor de klas en er komt meer aandacht voor loopbanen bij onderwijsondersteuners.

Daarbij wordt de werknemer in staat gesteld om het verlof van uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag. De cao eindigt op 31 maart .

Studie in Cijfers geactualiseerd

Je kunt ervoor kiezen om het basisbudget te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak of vermindering van de overige taken.

De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, waardoor in totaal 50 uur per jaar voor ontwikkeling, verbreding en verdieping beschikbaar komt. Bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, het aantal vakantiedagen en hoe jij je als leraar of onderwijsondersteuner verder kunt ontwikkelen. Cookie wetgeving Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies.

Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen art. Overige cao's Cao hoger beroepsonderwijs Cao mbo Cao voortgezet onderwijs Cao primair onderwijs? Over deze uren geldt wel een eigen bijdrage van procent. De sectorraad Primair Onderwijs gaat ook dit jaar weer de scholen bezoeken. Dit betekent n bruto salaris naar netto dga per week minder voor docenten.

Op de onderwijsmarkt aldaar is CNV Onderwijs vertegenwoordigd met een kraam. Samen bereiken we meer. Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van dag van de leraar uitkering mbo plaatsen en uitlezen van cookies.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

Leden van CNV Onderwijs zullen hierbij verschillende workshops organiseren. De lesreductie heeft betrekking op de in het taakbeleid van de betrokken school vastgelegde lestaak bij een vergelijkbare aanstelling. AOb-leden praten mee over de cao. AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ben Hoogenboom foto en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao.

Wanneer deze actie een groot succes blijkt te zijn, zullen zij volgend jaar nog veel meer kalenders in de scholen uitdelen.

De cao loopt van 1 juni tot 1 oktober Looptijd De nieuwe cao voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober als de sectorraad ermee instemt.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@swaknm.com
Adverteren op de portal swaknm.com