Cao voortgezet onderwijs salarisschalen


12.03.2019 Auteur: Moreno

Wil je actief meepraten? De hoogte van deze bindingstoelage is dezelfde als die van de leraar. Voor een functie met maximumschaal 1 tot en met 8 geldt een eigen bijdrage van 40 procent.

Indien je in de vakantie tijdelijk vrijgesteld wilt worden van de re-integratie verplichtingen, dan moet je hiervoor vakantieverlof opnemen art. Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. Medicijn verstrekking en medisch handelen in het voortgezet onderwijs Voorbeeldreglement wijziging taakbeleid voortgezet onderwijs. Ook handig Peiling AOb-leden cao voortgezet onderwijs Folder: Looptijd De nieuwe cao voortgezet onderwijs geldt vanaf 1 juni tot 1 oktober als de sectorraad ermee instemt.

Hbo-medewerkers krijgen 4,9 procent loonsverhoging en een zomerbonus. AOb-bestuurder voortgezet onderwijs Ben Hoogenboom foto en sectorbestuurder Herman Molleman onderhandelen namens de AOb met de werkgevers over de cao.

AOb-leden praten mee over de cao. Senior beleidsadviseur arbeids- en werkgeverszaken. Daarbij cao voortgezet onderwijs salarisschalen de werknemer in staat gesteld om het verlof van uur op een herkenbare wijze op te nemen in de vorm van een vrije dag.

Tot slot kun je er voor kiezen om de uren van het basisbudget te kapitaliseren. Ook verdwijnt de LA-salarisschaal en komen er nieuwe functies in het primair onderwijs.

In totaal is er een loonsverhoging van 4,5 procent afgesproken. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website.
  • Belangrijkste afspraak is dat de werkdruk vermindert en dat leraren meer tijd kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Samen met de sectorraad bepalen de AOb-onderhandelaars de inzet voor het cao-overleg.
  • Het salaris gaat 4,5 procent omhoog, docenten staan één lesuur per week minder voor de klas en er komt meer aandacht voor loopbanen bij onderwijsondersteuners. Samen met andere onderwijsbonden en werkgeversorganisaties die de schoolbesturen vertegenwoordigen, onderhandelt de AOb over de arbeidsvoorwaarden.

Sinds september ligt er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo met een looptijd tot 1 juli De leden van de VO-raad en achterbannen van de onderwijsbonden hebben inmiddels hun goedkeuring gegeven aan het bereikte onderhandelaarsakkoord; hiermee is de nieuwe CAO VO met een ingangsdatum van 1 juni een feit.

Als startende leraar heb je recht op een reductie van je lesgevende taak met 20 procent gedurende het eerste jaar en 10 procent gedurende het tweede jaar van de aanstelling.

Cookie wetgeving Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Alle afspraken zijn vastgelegd in de cao. Voor een functie met maximumschaal 1 tot en met 8 geldt een eigen bijdrage van 40 procent.

  • De laagste salarisschalen voor ondersteuners worden verkort en flexibele arbeidskrachten krijgen meer zekerheid.
  • Cookie wetgeving Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Vierde landelijk congres Jonge Kind Kom ook en meld je aan.

Meest gestelde vragen Wat gebeurt er met mijn vakantieverlof bij ziekte. Page 1 Copy 2 Bekijk de samenstelling cao voortgezet onderwijs salarisschalen de delegatie. De VO-raad en bonden benadrukken dat de gemaakte afspraak een eerste stap is, cao voortgezet onderwijs salarisschalen. In het cao-overleg is de AOb de grootste bond. Functiecategorie onderwijsondersteunend personeel Gedurende het ziekteverlof maak je aanspraak op het wettelijk vakantieverlof art.

Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij jouw bezoek aan een website naar je computer maxim hartman rutger castricum gestuurd en waarmee jouw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

De laagste salarisschalen voor ondersteuners worden verkort en flexibele arbeidskrachten krijgen meer zekerheid.

Gratis salarisupdates ontvangen?

Samen bereiken we meer! Meld u aan voor de nieuwsbrieven van de VO-raad Page 1 Copy 2. Ook aan de team- en afdelingsleiders in schaal 12 wordt een bindingstoelage toegekend. Zodra er een onderhandelaarsakkoord ligt, wordt deze via regionale bijeenkomsten en een digitale peiling voorgelegd aan de AOb-leden.

Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website.

Het basisrecht in tijd en geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Zo kom je er in een mum van tijd achter wat je bruto verdient en netto overhoudt.

Page 1 Copy 2 Created with Sketch. Tijdens de onderhandelingen schakelen ze specialisten in van de beleidsstaf en juridische cao voortgezet onderwijs salarisschalen.

Door middel van Google Analytics proberen wij jouw websitebezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden, cao voortgezet onderwijs salarisschalen.

Hoofdpunten huidige cao-akkoord

Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee eigenaren van de website inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met de website. Dit kan via de sectorraad voortgezet onderwijs. In totaal is er een loonsverhoging van 4,5 procent afgesproken.

Meld u aan parkeervergunning den haag telefoonnummer de nieuwsbrieven van de VO-raad Page 1 Copy 2. De vrijkomende 30 klokuren per jaar worden verhoogd met de opslagfactor, verbreding en verdieping beschikbaar komt, paperback, cao voortgezet onderwijs salarisschalen. De raad beoordeelt dit en neemt dan een definitief besluit.

In de praktijk kan dit ertoe leiden dat leraren 1 uur minder les per week zullen geven. Samen bereiken we meer. Klik hieronder op jouw onderwijssector voor een overzicht. Een leraar heeft per schooljaar recht op cao voortgezet onderwijs salarisschalen klokuren en euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten.

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO)

Sinds september ligt er een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao-mbo met een looptijd tot 1 juli Profiteer van alle voordelen! Naast het basisbudget van 50 klokuren deeltijders naar rato heeft een werknemer van 57 jaar en ouder recht op een aanvullend verlofbudget van uur deeltijders naar rato per jaar.

Haal het beste uit jezelf. Je kunt ervoor kiezen om het basisbudget te gebruiken voor aanpassing van de werkzaamheden, door vermindering van de lestaak of vermindering van de overige taken!

Online cookiepolicy De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni voor dat websitegebruikers op de hoogte moeten zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies, cao voortgezet onderwijs salarisschalen.


Gerelateerde publicaties:

E-mail: mail@swaknm.com
Adverteren op de portal swaknm.com